Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing


Verhuist u naar een sociale huurwoning, dan is het prettig als de huurprijs van deze woning past bij uw inkomen. Dit voorkomt dat u meer betaalt voor wonen dan u financieel kunt dragen. Vanaf 1 januari 2016 moeten woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag een woning toegewezen krijgen onder de huurtoeslaggrens. Wat betekent deze regel in de praktijk voor u?

Ligt uw huishoudinkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan komt u vanaf 1 januari 2019 alleen nog in aanmerking voor een woning met een huur tot en met € 607,46 (één of twee personen) of € 651,03 (drie of meer personen). Deze grenzen zijn vastgelegd in de nieuwe Woningwet. De bedoeling is dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.

Ook kan een corporatie voorwaarden stellen aan de huishoudgrootte van woningzoekenden, dit betekent dat een woning wordt aangeboden met een minimum en/of maximum aantal personen. Voldoet u hier niet aan dan kunt u niet reageren op de woning.

Aanbod altijd passend

Het zoeken naar een woning verandert niet. Als u inlogt op de website, ziet u het woningaanbod dat past bij uw profiel en waarop u kunt reageren. Bij dit aanbod staat de inkomensgrens in de advertentie opgenomen. Het is extra belangrijk dat de inkomensgegevens en de huishoudgrootte in het profiel van WoningNet kloppen. Hiermee wordt voorkomen dat u op woningen reageert die u, na controle van het inkomen, niet mag huren.

Omdat alleen woningen worden getoond waar u op basis van uw profiel op kunt reageren is het extra van belang dat uw gegevens actueel zijn. Als de gegevens niet (goed) zijn ingevuld kan het voorkomen dat u wel recht heeft om op de woning te reageren maar dat deze door foutieve inkomens en/-of huishoudgegevens niet aan u worden getoond.  Voorkom dus teleurstelling en vul de juiste gegevens in. U kunt uw inkomens-/ en huishoudgegevens gegevens zelf controleren en aanpassen. Log in en klik bij Mijn gegevens op Profiel en dan op Huishoudsamenstelling en inkomen.

Inkomen toetsen

Bij toewijzing van een woning vragen de corporaties een (actuele) inkomensverklaring van de Belastingdienst. Aan de hand van deze verklaring berekent de corporatie of uw inkomen passend is voor de aangeboden woning. Het inkomen van partners telt mee, het inkomen van inwonende kinderen niet. Ook de AOW-leeftijd telt mee bij de nieuwe inkomensgrenzen. Voor huishoudens van twee of meer personen geldt een afwijkende inkomensgrens als zij een inkomen krijgen vanuit de AOW.

Meer woningen met een lagere huur

De woningcorporaties aangesloten bij WoningNet Regio Holland Rijnland zorgen er op verschillende manieren voor dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor de lagere inkomens. Bij de ene woning wordt de huurprijs pas aangepast na toewijzing als blijkt dat de woningzoekende recht heeft op huurtoeslag. Bij andere woningen besluiten we vooraf dat deze woning bestemd is voor huurtoeslaggerechtigden, waardoor de huurprijs al vooraf wordt aangepast. In beide situaties worden er voldoende woningen met een lagere huur aangeboden. Wilt u weten welke specifieke regels gehanteerd worden door de verschillende corporaties? Bekijk dan de website van de corporatie die de woning verhuurt. 


Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.