Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Nieuws van WoningNet Holland Rijnland ?

Nieuwbouw Hofje van Holtlant/Stille Watering

Wonen aan de Stille Watering is een nieuwbouwproject aan de Simon Smitweg in Leiderdorp. Het plan is gelegen nabij een bijzonder landschapselement, het historische dijkje ‘de Stille Watering’ in een groene omgeving. Het project Wonen aan de Stille Watering bestaat uit patiowoningen, hofwoningen en herenhuizen. In totaal worden er 47 woningen gerealiseerd, verdeeld in huur- en koopwoningen. Thunnissen bouwt hier 7 sociale huurwoningen die naar verwachting per 1 september 2017 worden opgeleverd.

Nieuwbouw in Noordwijk

Binnenkort te huur 11 appartementen 't Panhuys te Noordwijk. Appartementen vanaf 52m2, huurprijzen vanaf € 578,00, start verhuur eind juli 2017, oplevering oktober 2017.

Mails vanuit Woningnet in spam

Corporaties worden steeds vaker geconfronteerd met de melding van woningzoekenden dat mails niet aankomen bij hen.

Aanpassingen inkomen en website

Vanaf vandaag worden er enkele wijzigingen doorgevoerd waar u als woningzoekende mee te maken krijgt. Met deze aanpassingen willen wij u helpen om uw gegevens actueel te houden en proberen we nog beter aan te sluiten bij de huidige regelgeving.

Nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing

Verhuist u naar een sociale huurwoning, dan is het prettig als de huurprijs van deze woning past bij uw inkomen. Dit voorkomt dat u meer betaalt voor wonen dan u financieel kunt dragen. Vanaf 1 januari 2016 moeten woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag een woning toegewezen krijgen onder de huurtoeslaggrens. Wat betekent deze regel in de praktijk voor u?

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.