Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe bereken ik mijn inkomen op basis van een salarisstrook of uitkeringsspecificatie?

Neem het bedrag dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met het aantal maanden dat u dit jaar in dienst bent. Bij loon per 4 weken wijkt deze berekening af. Vervolgens telt u er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie
Hoe wordt uw inkomen in uw inschrijving geïndexeerd?

WoningNet indexeert (verhoogt) het inkomen dat u heeft opgegeven naar het inkomen dat u naar verwachting in het huidige jaar zult ontvangen. Dit geïndexeerde inkomen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Indexering van het inkomen in uw inschrijving vindt automatisch plaats op basis van het door u ingevulde inkomen en het jaar waarin dit inkomen is verdiend. Jaarlijks stelt de Rijksoverheid de indexeringsfactor vast.

 

Voor 2017 geldt:

Huishoudinkomen=

Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2017 x 1,0175 of

Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2016 x 1,0296.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie

Ik ben zelfstandig ondernemer. Welk inkomen geef ik op?

Bent u zelfstandige?

Bent u zelfstandige? Gebruik dan een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening over 2017 of 2016.

Bij inkomen uit onderneming dient een schatting gemaakt te worden van het belastbaar jaarinkomen (de winst, eventueel verminderd met de fiscaal toepasbare aftrekposten zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek of MKB-vrijstelling).

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie

Telt het inkomen van inwonende kinderen mee?

U moet het eventuele inkomen van inwonende kinderen altijd opgeven in uw inschrijfgegevens. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij het bepalen van het huishoudinkomen voor passend toewijzen en de maximale inkomensgrens. Het inkomen van inwonende kinderen telt wel mee bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag. Omdat onze website een indicatie van de huurtoeslag geeft als u ingelogd het woningaanbod bekijkt, is het belangrijk dat u het inkomen van inwonende kinderen opgeeft. Ons systeem bepaalt automatisch per situatie of het inkomen van inwonende kinderen wel of niet meetelt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie

Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?

Wanneer u en/of uw partner studeert, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomen aan te tonen. Wanneer er naast uw studiefinanciering sprake is van andere inkomsten, dan moeten die wel worden opgegeven.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie
Welke personen mag ik opgeven bij mijn inschrijving?

U moet opgeven met wie u in de woning wilt gaan wonen. De volwassen leden moeten een zogeheten duurzame gemeenschappelijke huishouding (gaan) voeren. Een overzicht van personen die tot een huishouden worden gerekend, vindt u hier.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie
Wanneer vervalt mijn inschrijving?

Bij een verhuizing naar een woning via WoningNet Holland Rijnland vervalt uw inschrijving. U kunt zich eventueel opnieuw inschrijven, uw inschrijfdatum is dan het begin van uw wachttijd.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie
Hoe vind ik een betaalbare huurwoning als mijn inkomen hoger is dan € 38.035?

Een klein deel van de socialehuurwoningen blijft voor u beschikbaar, ondanks dat uw inkomen hoger is dan € 38.035 (prijspeil 1 januari 2019). Daarnaast worden er via deze site, www.rooftrack.nlwww.funda.nl en www.koopwoningnet.nl betaalbare vrijesectorhuurwoningen en koopwoningen aangeboden.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie
Hoe stel ik mijn inkomen vast?

Met inkomen wordt het toetsingsinkomen bedoeld. Het toetsingsinkomen is het (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen dat u in het lopende kalenderjaar verwacht te krijgen. Inkomens van (volwassen) kinderen tellen niet mee.
 
U kunt zelf een inschatting maken van de hoogte van het toetsingsinkomen. Let op, hieraan kunt u geen rechten ontlenen. WoningNet Holland Rijnland of de woningcorporatie beoordeelt het toetsingsinkomen definitief.

Hoe maakt u deze inschatting?

  • U neemt het over van de meest recente aanslag(en) of inkomensverklaring (IBRI-verklaring) van de Belastingdienst. Dit staat bij verzamelinkomen;
  • U neemt het over van de meest recente jaaropgave van uw werkgever of uitkeringsinstantie;
  • U berekent het zelf door het loon voor loonheffing op uw salarisstrook of het bruto bedrag op uw uitkeringsspecificatie met 12 te vermenigvuldigen. Ook het vakantiegeld en een eventuele dertiende maand moet u hierbij optellen. Incidentele beloningen, zoals een overwerkvergoeding hoeft u niet mee te rekenen;
  • Voor ZZP-ers, freelancers en andere ondernemers geldt het verzamelinkomen van de fiscale aangifte of de schatting fiscale aangifte.

Bedenk vervolgens of er inmiddels veranderingen zijn. Verdient u in dit jaar meer of minder? Krijgt u nog andere inkomsten buiten uw loon? Verreken dit direct in het inkomen dat u bij WoningNet heeft doorgegeven. Als u bent ingelogd kunt u dit zelf aanpassen bij Mijn account > Profiel.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie
Wat is Woonkostentoeslag?

Woonkostentoeslag is een subsidieregeling voor huurders bij wie het inkomen buiten de eigen schuld fors is gedaald of bij wie een medebewoner is vertrokken of overleden en die geen recht hebben op huurtoeslag. Woonkostentoeslag moet u zo snel mogelijk na de inkomensdaling aanvragen, aangezien de datum van indiening de ingangsdatum van de aanvraag wordt. U kunt de aanvraag dus niet met terugwerkende kracht laten ingaan.

Woonkostentoeslag wordt uitgevoerd door de Sociale Dienst van uw gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente waar u woont.
Er bestaat ook een Woonkostentoeslag voor mensen met een koopwoning. Deze toeslag kan worden aangevraagd bij de Sociale Dienst van de eigen gemeente.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact opnemen.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.