Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Inkomen


Het inkomen dat u moet opgeven is het toetsingsinkomen van uw huishouden. De hoogte van uw inkomen bepaalt voor welke woningen u in aanmerking kunt komen. Het toetsingsinkomen is het inkomen dat u dit jaar ontvangt en dat door de Belastingdienst wordt vastgesteld. Het toetsingsinkomen gebruikt u ook bij het aanvragen van huurtoeslag.

Uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, of u voorrang krijgt omdat u een laag inkomen heeft en of de huur van de woning niet te hoog is voor uw inkomen.

Bepaal uw inkomen

Het inkomen dat u in uw inschrijving moet opgeven is het inkomen van alle meeverhuizende leden van uw huishouden. U heeft hiervoor één van de volgende twee documenten nodig: 

  • Een Inkomensverklaring uit het voorgaande jaar of, als deze nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor. Deze verklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst. Doet u dit voor alle meeverhuizende volwassenen. U ontvangt de verklaring binnen circa 5 werkdagen. Neem het bedrag over dat bij belastbaar loon of verzamelinkomen staat vermeld.  
  • Een recente definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting uit het voorgaande jaar of, als deze nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor. Neem het bedrag over dat bij verzamelinkomen staat vermeld.  

Op basis van de gegevens die u invoert, wordt er berekend wat uw verwachte inkomen van dit jaar is (uw inkomen wordt geïndexeerd). Dit geïndexeerde inkomen ziet u terug bij uw inschrijfgegevens.

 

De corporatie controleert bij de woningtoewijzing het door u opgegeven inkomen aan de hand van bovenstaande documenten. Als u geen (voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting heeft en de Belastingdienst u geen Inkomensverklaring kan verstrekken, overlegt u aan de corporatie de schriftelijke bevestiging hiervan. Gebruikt u in dat geval uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie om uw verwachte inkomen in uw inschrijving op te geven. Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent. 

 

Uw inkomen is sterk gedaald of gestegen

Wanneer uw inkomen is gedaald (bijv. minder uren gaan werken, met pensioen gegaan of door ontslag) of gestegen (bijv. meer uren gaan werken of een nieuwe baan) kan de woningcorporatie hier op uw verzoek rekening mee houden. Als het inkomen hoger is dan in 2017 kan een corporatie het huidig inkomen gebruiken als deze boven de huurtoeslag grens uitkomt.

Het doorgeven van veranderingen in het inkomen is alleen van belang wanneer u op een woning wilt reageren met een lagere of hogere huurprijs dan waar u op basis van uw inkomen van het vorige jaar op kunt reageren. De corporatie zal u bij toewijzing vragen de wijziging in uw inkomen te onderbouwen. Ook zal de corporatie u verzoeken om een verklaring over uw vermogen af te geven. U kunt uw verwachte inkomen van dit jaar berekenen met behulp van uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie.

LET OP: in de regio Holland Rijnland wordt door Woondiensten Aarwoude alleen gewerkt met de meest actuele inkomensverklaring die beschikbaar is bij de Belastingdienst. Zij wijken hier niet vanaf en zullen dus niet kijken naar recente aanpassingen van het inkomen.

 

Student of zelfstandige?

Wanneer u en/of uw partner student is, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomsten aan te tonen of op te geven. Wanneer er naast uw studiefinanciering sprake is van andere inkomsten, dan moeten die wel worden opgegeven.

 

Bent u zelfstandige?

Gebruik dan een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening over 2017 of 2016.

Bij inkomen uit onderneming dient een schatting gemaakt te worden van het belastbaar jaarinkomen (de winst, eventueel verminderd met de fiscaal toepasbare aftrekposten zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek of MKB-vrijstelling).


Veelgestelde vragen

Hoe stel ik mijn inkomen vast?

Met inkomen wordt het toetsingsinkomen bedoeld. Het toetsingsinkomen is het (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen dat u in het lopende kalenderjaar verwacht te krijgen. Inkomens van (volwassen) kinderen tellen niet mee.
 
U kunt zelf een inschatting maken van de hoogte van het toetsingsinkomen. Let op, hieraan kunt u geen rechten ontlenen. WoningNet Holland Rijnland of de woningcorporatie beoordeelt het toetsingsinkomen definitief.

Hoe maakt u deze inschatting?

  • U neemt het over van de meest recente aanslag(en) of inkomensverklaring (IBRI-verklaring) van de Belastingdienst. Dit staat bij verzamelinkomen;
  • U neemt het over van de meest recente jaaropgave van uw werkgever of uitkeringsinstantie;
  • U berekent het zelf door het loon voor loonheffing op uw salarisstrook of het bruto bedrag op uw uitkeringsspecificatie met 12 te vermenigvuldigen. Ook het vakantiegeld en een eventuele dertiende maand moet u hierbij optellen. Incidentele beloningen, zoals een overwerkvergoeding hoeft u niet mee te rekenen;
  • Voor ZZP-ers, freelancers en andere ondernemers geldt het verzamelinkomen van de fiscale aangifte of de schatting fiscale aangifte.

Bedenk vervolgens of er inmiddels veranderingen zijn. Verdient u in dit jaar meer of minder? Krijgt u nog andere inkomsten buiten uw loon? Verreken dit direct in het inkomen dat u bij WoningNet heeft doorgegeven. Als u bent ingelogd kunt u dit zelf aanpassen bij Mijn account > Profiel.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie
Hoe vind ik een betaalbare huurwoning als mijn inkomen hoger is dan € 38.035?

Een klein deel van de socialehuurwoningen blijft voor u beschikbaar, ondanks dat uw inkomen hoger is dan € 38.035 (prijspeil 1 januari 2019). Daarnaast worden er via deze site, www.rooftrack.nlwww.funda.nl en www.koopwoningnet.nl betaalbare vrijesectorhuurwoningen en koopwoningen aangeboden.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact opnemen.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.