Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Huidige woonsituatie


WoningNet Holland Rijnland onderscheidt een aantal speciale doelgroepen.

  • gehandicapten die aantoonbaar noodzakelijk zijn aangewezen op een ingrijpend aangepaste woonruimte;
  • senioren (personen van 55 jaar en ouder);
  • starters (een ingeschreven woningzoekende die geen zelfstandige woonruimte achterlaat in de regio Holland Rijnland, dus ook ingeschreven woningzoekenden van buiten de regio);
  • woningzoekenden die vallen onder door de rijksoverheid opgelegde taakstellingen of de jaarlijks door het Dagelijks Bestuur vastgestelde lijst van betrokken instellingen of nader overeen te komen taakstellingen.

Bij de toewijzing van woonruimten kan er voorrang worden gegeven aan bovenstaande doelgroepen. Valt u niet onder één van bovenstaande doelgroepen, dan bent u een regulier woningzoekende. Uw inschrijftijd bij WoningNet Holland Rijnland is altijd uw wachttijd.

Bij een verhuizing naar een woning via WoningNet Holland Rijnland vervalt uw inschrijving. U kunt zich eventueel opnieuw inschrijven, uw inschrijfdatum is dan uw wachttijd.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.