Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Uw persoonlijk profiel


Als u bent ingeschreven kunt u op zoek naar een woning. De website helpt u daarbij door u woningen te tonen die passen bij uw inschrijfgegevens en woonwensen. Als u voor het eerst gaat zoeken naar een woning vragen wij u daarom uw persoonlijke profiel aan te vullen. U krijgt een overzicht van gegevens die al bekend zijn, en van gegevens die u nog moet aanvullen.

Voordat u gaat zoeken moet u informatie geven over:

 • uw huishoudsamenstelling;
 • het toetsingsinkomen van uw huishouden;
 • uw huidige woonsituatie;
 • uw woonwensen;
 • mogelijke abonnementen op diensten van WoningNet Holland Rijnland.

Daarnaast kunt u de informatie die al bekend is controleren:

 • uw inschrijfgegevens;
 • uw voorrangsregelingen.

 

Huishoudsamenstelling

Voordat u kunt zoeken naar een woning moet u aangeven met wie u naar een nieuwe woning wilt verhuizen. Bij Huishoudsamenstelling en inkomen geeft u op met wie u een duurzame gemeenschappelijke huishouding gaat voeren:

 • de volwassene met wie u een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert of gaat voeren (uw partner);
 • inwonende (pleeg) kinderen jonger dan 18 jaar*;
 • inwonende (pleeg) kinderen van 18 jaar en ouder* die onafgebroken in het ouderlijk gezin hebben gewoond of die volgens de basisregistratie personen niet langer dan zes maanden uitgeschreven zijn geweest;
 • inwonende (pleeg) kinderen van 18 jaar en ouder* die volgens de basisregistratie personen na een uitschrijving van langer dan zes maanden weer twee jaar ingeschreven staan;
 • niet inwonende (pleeg) kinderen* die aantoonbaar weer tot het huishouden gaan behoren (bijvoorbeeld na opname in een inrichting, in verband met gezinshereniging of na een uitspraak van de rechter);
 • één of beide ouders die duurzaam deel uitmaken van het huishouden (meestal op basis van mantelzorg);
 • overige inwoners zoals nichten, neven, broers en zussen. 

* In geval van co-ouderschap (na het verbreken samenwoning, huwelijk of geregistreerd partnerschap) kunnen de (pleeg) kinderen worden meegerekend bij beide eenouderhuishoudens. Voorwaarde is dat de (pleeg) kinderen ten minste drie hele dagen per week in elk van de huishoudens wonen. Het co-ouderschap moet worden aangetoond met een ouderschapsplan (na samenwoning), gerechtelijke uitspraak of een echtscheidingsconvenant.

Ongeboren kinderen tellen niet langer mee bij de samenstelling van het huishouden; dit heeft te maken met de wetgeving rond passend toewijzen. Ook inwoners die een kamer huren of in gebruik hebben (kamerbewoners) horen niet bij het huishouden. 

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.