Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Inkomenseis


De woningcorporatie kan eisen stellen aan uw inkomen.

Deze eisen staan vermeld bij de advertentie van de woning. Het maximale jaarinkomen (toetsinginkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend) waarmee u op een sociale huurwoning kunt reageren is vastgesteld op 38.035 (prijspeil 2019). Door een tijdelijke maatregel is het nu mogelijk om met een inkomen tot 42.436 (prijspeil 2019) in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, 10% van het aanbod is voor deze groep bestemd.

Ligt uw huishoudinkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan komt u vanaf 1 januari 2019 alleen nog in aanmerking voor een woning met een huur tot € 607,46 (één of twee personen) of € 651,03 (drie of meer personen).

Een woning met een huurprijs boven € 720,42 (prijspeil 1 januari 2019) is een vrijesectorhuurwoning. Voor deze woningen kan een corporatie een minimaal jaarinkomen vaststellen.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.