Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Reageren


Holland Rijnland Huurwijzer 

 

De Holland Rijnland Huurwijzer is ontwikkeld door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het Nibud is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over geldzaken van huishoudens. De Huurwijzer kunt u gebruiken bij het bepalen of de woning die u wilt gaan huren past binnen uw budget. Het is een advies om u te helpen een goede keuze te maken.


Passend toewijzen in advertenties

Corporaties in de regio Holland Rijnland bieden hun woningen aan op de website. Sinds 1 januari 2016 worden deze, door landelijke regelgeving, passend aangeboden. Corporaties kunnen zelf bepalen hoe ze de inkomenseisen toepassen. In de regio Holland Rijnland zijn er verschillende manieren, de meesten verlagen vooraf de huur en adverteren woningen tegen deze huurprijs. Er zijn echter ook corporaties die woningen adverteren zonder inkomenseisen, zij verlagen de huur  wanneer blijkt dat het inkomen van de kandidaat-huurder onder de huurtoeslaggrens ligt.

De manier waarop men de woning adverteert staat in de advertentie opgenomen, bij voorwaarden en/of voorrangskenmerken.

In de advertenties staan de inkomenseisen opgenomen onder de voorwaarden en/of voorrangskenmerken. Hieronder vindt u een overzicht hiervan: 

- geen voorwaarden/voorrangskenmerken: iedereen kan reageren tot en met een inkomen van € 38.035 euro (prijspeil 2019).  

- Inkomenseisen op basis van landelijke regelgeving Passend toewijzen. Dit betekent dat de corporatie de woningen aanbiedt op basis van onderstaande tabel. Lagere inkomens mogen hierbij niet op de duurdere woningen reageren.

 

Huishouden Inkomenvanaf
Inkomentot en met
Nettohuurtot en met
1 persoon € 0 € 22.700 € 607,46
1 persoon € 22.701 € 38.035/42.436 € 720,42
2 personen € 0 € 30.825 € 607,46
2 personen € 30.826 € 38.035/42.436 € 720,42
3 of meer personen € 0 € 30.825 € 651,03
3 of meer personen € 30.826 € 38.035/42.436 € 720,42

 

- Voorrang bij passend inkomen, hier krijgen onderstaande inkomensgroepen voorrang, hogere inkomens mogen wel reageren.

Bij een woning met een nettohuur t/m € 607,46 geldt:
•1-persoonshuishoudens met een inkomen t/m € 22.700, AOW-gerechtigden € 22.675
•2-persoonshuishoudens met een inkomen t/m € 30.825
•3- of meerpersoonshuishoudens met een inkomen t/m € 30.800

Bij een woning met een nettohuur van € 607,46 t/m € 651,03:
•3- of meerpersoonshuishoudens met een inkomen t/m € 30.825

- hogere inkomens (deels) uitgesloten 

 Met deze regel wordt voorkomen dat een woningzoekende met een hoger inkomen kan reageren op een goedkope woning.

 

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.