Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Wat is Holland Rijnland Wonen (HRW)?

Holland Rijnland Wonen (HRW) is de organisatie achter WoningNet. De HRW is een vereniging van de samenwerkende corporaties in de regio Holland Rijnland.

U betaald onder andere uw inschrijf- en verlengingskosten voor WoningNet aan HRW. De naam van onze organisatie ziet u terug op uw bankafschrift.

HRW is een backoffice organisatie, u kunt geen rechtstreeks contact met ons opnemen. Voor vragen kunt u terecht bij één van de woningcorporaties.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie
Wat zijn de voorwaarden om mij in te schrijven bij WoningNet?
 • U moet minimaal achttien jaar zijn. Als blijkt dat u bij uw inschrijving jonger was dan 18 jaar, dan vervalt uw inschrijving. De betaalde inschrijfkosten worden niet teruggestort.
 • U beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus.
 • U mag maar één keer ingeschreven staan als hoofdaanvrager bij WoningNet Holland Rijnland.
 • uw inschrijving moet jaarlijks worden verlengd.

Een inschrijving is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar op iemand anders.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie
Ik heb nu een jaarinkomen hoger dan € 38.035 (prijspeil 1 januari 2019) is inschrijving bij WoningNet Holland Rijnland zinvol?

Ja, inschrijven is zeker zinvol. Voor middeninkomens (inkomens van € 38.035 tot € 42.436,--, prijspeil 1 januari 2019) gelden sinds een paar jaar meer mogelijkheden voor het huren van een sociale huurwoning. 10% van het aantal woningen aan kan deze doelgroepen worden verhuurd.

Overweegt u zich bij WoningNet Holland Rijnland in te schrijven, dan is het belangrijk dat u zelf de afweging maakt of dit voor u zinvol is. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u al ingeschreven staat bij WoningNet Holland Rijnland en dat uw inkomen hoger is dan € 38.035,--. Misschien verwacht u dat uw inkomen gaat dalen en dat u over een tijdje wel in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. In de tussentijd bouwt u dan inschrijftijd op. Andersom kan het ook zo zijn dat u nu niet genoeg verdient, maar dat u de komende jaren meer gaat verdienen. Denk dus goed na voordat u zich in- of uitschrijft bij WoningNet Holland Rijnland.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie
Wat kost een inschrijving en hoe betaal ik?

Een inschrijving voor huurwoningen kost eenmalig € 10 administratiekosten en vervolgens jaarlijks € 10 verlengingskosten.
U betaalt via iDEAL of door een machtiging af te geven. Dit is een doorlopende machtiging voor zowel de eenmalige € 10 administratiekosten als de jaarlijkse € 10 verlengingskosten.

Als het WoningNet Holland Rijnland niet lukt om via de machtiging de inschrijfkosten te incasseren, ontvangt u een verzoek om op een andere manier te betalen. U kunt dan het bedrag van € 10 zelf overmaken. Het jaar daarop kunt u voor de betaling van de verlengingskosten alsnog een machtiging afgeven. U krijgt daarover automatisch bericht in de maand voor de vervaldatum.

U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de inschrijfkosten en de verlengingskosten. Ook als u het automatische bericht niet heeft ontvangen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie
Het lukt niet om me bij WoningNet in te schrijven via de website

Als inschrijven via de website niet lukt, kan dit verschillende redenen hebben: 

 • U heeft een tweelingbroer of -zus die al staat ingeschreven bij WoningNet Holland Rijnland. U kunt zich alleen inschrijven via één van de deelnemende woningcorporaties. Neem dan een kopie van een geldig legitimatiebewijs van zowel uzelf als van uw tweelingbroer of -zus mee.   
 • Er is een andere persoon die dezelfde achternaam en geboortedatum heeft. U kunt zich alleen inschrijven via één van de deelnemende woningcorporaties. Neem dan een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee.
 • U staat al ingeschreven bij WoningNet Holland Rijnland. Vraag uw inschrijfgegevens op via één van de corporaties.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik mijn inschrijfgegevens wijzigen?

De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via de website, als u bent ingelogd. U klikt dan op Mijn account - Profiel.

Deze gegevens kunt u niet via internet wijzigen:

 • naam
 • geboortedatum
 • geslacht
 • naam, geboortedatum, geslacht en adres van de mede-inschrijver (u kunt de mede-inschrijver wel uitschrijven en/of toevoegen)
 • inschrijfdatum
 • urgenties en indicaties

Als een van de bovenstaande gegevens (m.u.v. urgenties en indicaties) niet juist geregistreerd staat, kunt u schriftelijk een gemotiveerd wijzigingsverzoek doen. Voeg bij uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Stuur uw verzoek naar één van de deelnemende corporaties. De corporatie beoordeelt vervolgens of uw verzoek kan worden verwerkt en stelt u daarvan op de hoogte.

Als uw urgentie/indicatie niet goed staat geregistreerd, kunt u contact opnemen met de corporatie die uw urgentieaanvraag heeft verwerkt.

Bent u een stadsvernieuwingskandidaat? Dan kunt u alleen uw telefoonnummer en e-mailadres zelf wijzigen. Overige wijzigingen kunt u doorgeven aan uw corporatie.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie
Kan ik mijn inschrijving ook gebruiken voor een andere regio?

Nee, uw inschrijving bij WoningNet Holland Rijnland is alleen geldig in de regio Holland Rijnland.

Het is niet mogelijk uw inschrijving over te plaatsen naar een andere regio.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie
Ik wil gaan samenwonen. Hoe moeten wij ons inschrijven?

Wilt u samen met uw partner een woning zoeken, dan moet u samen op één inschrijving staan. Als een van beide al staat ingeschreven, dan kan de ander als medeaanvrager op de inschrijving worden geplaatst. Dit kunt u zelf aanpassen: log in en klik bij Mijn WoningNet op Profiel. Ga vervolgens naar Huishoudsamenstelling en inkomen.

Als uw partner ook staat ingeschreven kunt u de inschrijvingen samenvoegen:

 • Bij een samenvoeging schrijft degene met de langste wachttijd de ander als medeaanvrager bij op de registratie. Het registratienummer van de medeaanvrager vervalt daarmee.
 • Voor een samenvoeging van twee inschrijvingen kunt u contact opnemen met een van de corporaties.
Download hier het aanvraagformulier Samenvoegingsformulier. U wordt gevraagd naast het samenvoegingsformulier ook kopieën legitimatiebewijzen van beiden aan te leveren. U leest hier waar uw legitimatiebewijs aan moet voldoen.

Een samenvoeging kan later eventueel ongedaan worden gemaakt door middel van een splitsing. De medeaanvrager krijgt dan de inschrijftijd terug van de oorspronkelijke inschrijving. Download hier het Splitsingsformulier.

 LET OP: u kunt uw medeaanvrager niet zelf verwijderen van uw inschrijving, dit moet gedaan worden door een corporatiemedewerker. U moet hiervoor een legitimatiebewijs en een handtekening van de mede-aanvrager aanleveren. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie
Ik sta als medeaanvrager op een inschrijving. Kan ik een eigen inschrijving krijgen?

U kunt niet als medeaanvrager en als hoofdaanvrager staan ingeschreven.

Een medeaanvrager kan een eigen registratie aanvragen door de inschrijving te splitsen. Een splitsing betekent dat de medeaanvrager van de inschrijving wordt afgehaald en een eigen inschrijfnummer aanvraagt. De wachttijd van de nieuwe inschrijving is de datum van bijschrijven op de inschrijving van de hoofdaanvrager. Een splitsing kan niet plaatsvinden als u een woningaanbieding heeft. Bij een splitsing na samenvoeging krijgt de medeaanvrager de wachttijd terug van het oude inschrijfnummer.

U kunt een splitsing aanvragen bij één van de corporaties (alleen als u een geldig e-mailadres heeft van de medeaanvrager). Deze aanvraag moet door beide woningzoekenden op de inschrijving worden voorzien van een handtekening. De medeaanvrager ontvangt zo spoedig mogelijk een e-mail met het nieuwe registratienummer om de inschrijfgegevens aan te vullen en om de betaling van de administratiekosten af te ronden.

LET OP: u kunt uw medeaanvrager niet zelf verwijderen van uw inschrijving, dit moet gedaan worden door een corporatiemedewerker. U moet hiervoor een legitimatiebewijs en een handtekening van de mede-aanvrager aanleveren. 

Om uw splitsing aan te vragen kunt u het Splitsingsformulier downloaden.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie
Wanneer word ik uitgeschreven bij WoningNet Holland Rijnland?

Uw inschrijving vervalt als:

 • u een socialehuurwoning accepteert van één van de woningcorporaties of andere verhuurders via WoningNet Holland Rijnland;
 • u als medeaanvrager een huurcontract tekent voor een socialehuurwoning van een van de woningcorporaties;
 • u de inschrijfkosten niet betaalt;
 • u de verlengingskosten niet betaalt;
 • u zelf heeft doorgegeven dat u uitgeschreven wilt worden.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie
Ik ga scheiden, wat betekent dit voor mijn inschrijving?

Wettelijk is er geen grond om mensen een woning te weigeren als ze gehuwd zijn maar apart van elkaar willen gaan wonen. Ook al zijn mensen getrouwd dan betekent dit nog niet dat ze in een huis hoeven te wonen.

Staat iemand dus alleen ingeschreven bij Woningnet en wil deze, hoewel getrouwd en samenwonend in de woning, op basis van een inschrijving alleen verhuizen, dan is dat geen probleem en wettelijk staat nergens opgenomen dat dit niet mag.

Als je samen staat ingeschreven moet er gesplitst worden en dan krijgen beiden apart een bepaalde inschrijftijd. Ook daar kan je dus gewoon mee reageren.

Maar: bij toewijzing kan er een probleem zijn: omdat men nog gehuwd is wordt het inkomen van beiden nog meegenomen. Om aan te tonen dat men uit elkaar gaat is het dus noodzakelijk een rechtsgeldig document  te overleggen zodat het duidelijk wordt dat de wegen scheiden en ze alleen het eigen inkomen hebben.

Als rechtsgeldige documenten worden gezien: voorlopig en definitief echtscheidingsconvenant, echtscheidingsbeschikking of uitspraak voorlopige voorzieningen, kopie bij de rechtbank ingediend echtscheidingsverzoek  of een verklaring van een advocaat waarin staat opgenomen dat partijen gaan scheiden.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik mij uitschrijven?
U kunt zich uitschrijven bij WoningNet Holland Rijnland:
 • via de website: log in en klik bij Mijn account op Profiel. Bij Overzicht van mijn gegevens ziet u aan de rechterkant de knop om u uit te schrijven;
 • via één van de corporaties. Neem uw legitimatiebewijs mee naar de corporatie;
 • schriftelijk: stuur uw verzoek om uitschrijving, onder vermelding van uw registratienummer, naar één van de corporaties

Let op! Als u actuele en/of lopende reacties heeft, kunt u zich niet uitschrijven. Neem dan contact op met één van de corporaties voor meer informatie over de procedure.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact opnemen.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.