Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Mijn gegevens wijzigen


Uw inschrijfgegevens bepalen voor welke woningen u in aanmerking komt. Bij toewijzing controleert de woningcorporatie of de gegevens van uw inschrijving kloppen. Als deze gegevens onjuist zijn, kan de corporatie besluiten om de woningaanbieding in te trekken. Pas daarom bij veranderingen direct uw inschrijfgegevens aan.

Vanaf 1 januari 2016 zijn de juiste gegevens van uw inkomen en huishoudgrootte van nog groter belang bij het reageren op woningen. Door het passend wonen wordt in uw inschrijving gekeken naar deze gegevens. Op basis van uw gegevens bepaalt het systeem op welke woning u wel of niet kunt reageren. Zorgt u dus altijd voor kloppende gegevens en geef aanpassingen in inkomen en huishoudgrootte altijd door op de website.

Bent u langer dan drie maanden niet op de website geweest? Dan krijgt u automatisch een bericht vanuit Woningnet met het verzoek uw gegevens te controleren.

Daarnaast wordt u medio juni van elk jaar herinnert aan het feit dat de nieuwe IBRI van de Belastingdienst beschikbaar is zodat u de meest recente informatie aan ons kunt doorgeven. Pas als u de gegevens heeft gewijzigd op basis van de IBRI zal het systeem aangeven dat de gegevens kloppend zijn in uw profiel.

Uw inschrijfgegevens wijzigt u eenvoudig via Mijn account als u bent ingelogd. Heeft u al op woningen gereageerd, dan moet u deze reacties eerst verwijderen voordat u uw gegevens kunt wijzigen. Met uw gewijzigde gegevens kunt u vervolgens opnieuw op de woningen reageren.


Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn inschrijfgegevens wijzigen?

De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via de website, als u bent ingelogd. U klikt dan op Mijn account - Profiel.

Deze gegevens kunt u niet via internet wijzigen:

  • naam
  • geboortedatum
  • geslacht
  • naam, geboortedatum, geslacht en adres van de mede-inschrijver (u kunt de mede-inschrijver wel uitschrijven en/of toevoegen)
  • inschrijfdatum
  • urgenties en indicaties

Als een van de bovenstaande gegevens (m.u.v. urgenties en indicaties) niet juist geregistreerd staat, kunt u schriftelijk een gemotiveerd wijzigingsverzoek doen. Voeg bij uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Stuur uw verzoek naar één van de deelnemende corporaties. De corporatie beoordeelt vervolgens of uw verzoek kan worden verwerkt en stelt u daarvan op de hoogte.

Als uw urgentie/indicatie niet goed staat geregistreerd, kunt u contact opnemen met de corporatie die uw urgentieaanvraag heeft verwerkt.

Bent u een stadsvernieuwingskandidaat? Dan kunt u alleen uw telefoonnummer en e-mailadres zelf wijzigen. Overige wijzigingen kunt u doorgeven aan uw corporatie.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie
Ik sta als medeaanvrager op een inschrijving. Kan ik een eigen inschrijving krijgen?

U kunt niet als medeaanvrager en als hoofdaanvrager staan ingeschreven.

Een medeaanvrager kan een eigen registratie aanvragen door de inschrijving te splitsen. Een splitsing betekent dat de medeaanvrager van de inschrijving wordt afgehaald en een eigen inschrijfnummer aanvraagt. De wachttijd van de nieuwe inschrijving is de datum van bijschrijven op de inschrijving van de hoofdaanvrager. Een splitsing kan niet plaatsvinden als u een woningaanbieding heeft. Bij een splitsing na samenvoeging krijgt de medeaanvrager de wachttijd terug van het oude inschrijfnummer.

U kunt een splitsing aanvragen bij één van de corporaties (alleen als u een geldig e-mailadres heeft van de medeaanvrager). Deze aanvraag moet door beide woningzoekenden op de inschrijving worden voorzien van een handtekening. De medeaanvrager ontvangt zo spoedig mogelijk een e-mail met het nieuwe registratienummer om de inschrijfgegevens aan te vullen en om de betaling van de administratiekosten af te ronden.

LET OP: u kunt uw medeaanvrager niet zelf verwijderen van uw inschrijving, dit moet gedaan worden door een corporatiemedewerker. U moet hiervoor een legitimatiebewijs en een handtekening van de mede-aanvrager aanleveren. 

Om uw splitsing aan te vragen kunt u het Splitsingsformulier downloaden.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact opnemen.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.