Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Begrippen


 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
B
Bewijs van Inschrijving

Na inschrijving bij WoningNet Holland Rijnland ontvangt u een bewijs van inschrijving. Hierop staan uw registratienummer en inschrijfgegevens vermeld.

I
Inschrijfdatum

Dit is de datum waarop uw inschrijving als woningzoekende is geregistreerd.

K
Kennisgeving verlenging

Dit is een aankondiging waarmee u op de hoogte wordt gebracht van de jaarlijkse verlenging van uw inschrijving.

Klachtencommissie Woningnet Holland Rijnland
 

Klachtencommissie voor klachten tegen uitschrijvingen uit Woningnet Holland Rijnland of aanpassing van uw inschrijftijd. De commissie bestaat uit zes onafhankelijke leden.

De Klachtencommissie Woningnet Holland Rijnland (KWHR) behandelt uw klacht en geeft advies aan het bestuur van de vereniging Holland Rijnland Wonen. Dit bestuur besluit uiteindelijk over uw klacht, waarbij zij alleen van het advies kunnen afwijken als zij daar goede redenen voor heeft. De KWHR werkt met een reglement waarin haar werkwijze verder is omschreven.

U kunt uw klacht doorgeven via het contactformulier op de site of via het postadres KWHR, p/a Postbus 126, 2160 AC Lisse.  

 

Bent u al bij de vorige woonruimteverdeelsystemen Woonzicht of Woonmarkt Rijnstreek uitgeschreven? Dan kunt u geen bezwaar meer indienen, de termijn hiervoor is gesloten.


R
Registratienummer

Een registratienummer is het nummer van uw inschrijving bij WoningNet Holland Rijnland. U heeft dit nummer en uw wachtwoord nodig voor het wijzigen van uw inschrijfgegevens en om te reageren op het woningaanbod.

S
Samenvoeging

Twee partners met allebei een eigen inschrijving kunnen worden samengevoegd. Degene met de langste wachttijd schrijft de ander als medeaanvrager bij op de registratie. Download hier het Samenvoegingsformulier.

Splitsing

Het verwijderen van een medeaanvrager op de inschrijving bij WoningNet Holland Rijnland, zodat de hoofdaanvrager alleen ingeschreven kan staan en de medeaanvrager een eigen inschrijving kan aanvragen. Download hier het Splitsingsformulier.

LET OP: u kunt uw medeaanvrager niet zelf verwijderen van uw inschrijving, dit moet gedaan worden door een corporatiemedewerker. U moet hiervoor een legitimatiebewijs en een handtekening van de mede-aanvrager aanleveren. 

 

U
Uitschrijving

Woningzoekenden worden uitgeschreven uit Woningnet als:

 • woningzoekende een woning heeft geaccepteerd die is aangeboden via de website;
 • als gebleken is dat woningzoekende niet meer voldoet aan de vereisten voor inschrijving
 • als woningzoekende bewust onjuiste gegevens heeft verstrekt;
 • het is aan de woningzoekenden aan te tonen dat deze wel juist zijn; 
 • de woningzoekende niet of niet tijdig zijn inschrijving heeft verlengd, met inbegrip van de vereiste betaling;
 • de woningzoekende schriftelijk heeft verzocht om uitschrijving of zichzelf heeft uitgeschreven; 
 • de woningzoekende is overleden.

Als u het niet eens bent met uw uitschrijving kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Woningnet Holland Rijnland. Dit kan via deze link of door het sturen van een brief aan Klachtencommissie Woningnet Holland Rijnland, p/a Postbus 126, 2160 AC Lisse. Bent u al bij de vorige woonruimteverdeelsystemen Woonzicht of Woonmarkt Rijnstreek uitgeschreven? Dan kunt u geen bezwaar meer indienen, de termijn hiervoor is gesloten.

W
Wachtwoord

Schrijft u zich in via de website van WoningNet Holland Rijnland dan kunt u zelf een wachtwoord aanmaken. Een wachtwoord bestaat uit minimaal 7 en maximaal 14 tekens. Letters, cijfers en speciale tekens zijn toegestaan. Met uw wachtwoord kunt u inloggen op Mijn WoningNet.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.