Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Voorlopige woningaanbieding


Bent u de eerste kandidaat en heeft u de woning na bezichtiging geaccepteerd? Dan krijgt u een voorlopige aanbieding. De corporatie nodigt u uit om uw gegevens, die u vooraf al heeft verzameld, te laten controleren. Als deze akkoord zijn kunt u vervolgens een huurcontract tekenen.

Bij een voorlopige aanbieding ontvangt u van de woningcorporatie een overzicht van gegevens die u moet laten controleren. Deze gegevens kunt u vervolgens naar de corporatie opsturen of persoonlijk aan de balie van de corporatie afgeven.

Inkomensverklaring
U heeft in ieder geval een aanslag inkomstenbelasting of een inkomensverklaring (ook wel IBRI-verklaring genoemd) voor u en uw eventuele partner nodig. Zonder één van deze documenten kan de corporatie uw inkomen niet controleren en komt u dus niet in aanmerking voor een woning. Zorg daarom dat u op tijd beschikt over de juiste papieren. Een inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst, via telefoonnummer 0800-0543. U ontvangt de verklaring binnen vijf werkdagen.

Als de Belastingdienst geen inkomensverklaring kan afgeven, dan ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Lever deze in en voeg uw meest recente jaaropgaaf, een recente maandloonstrook (of vier weekloonstroken), een uitkeringsspecificatie of een accountantsverklaring (als u zelfstandig ondernemer bent) toe.

Verhuurdersverklaring
De corporatie kan u een vragen een verhuurdersverklaring aan te leveren. Deze verklaring kunt u hier downloaden.

Inkomen gewijzigd?
Is uw inkomen dit jaar wezenlijk gewijzigd ten opzichte van vorig jaar? Lever dan naast de inkomensverklaring of aanslag inkomstenbelasting een recente maandloonstrook (of vier weekloonstroken), een uitkeringsspecificatie of een accountantsverklaring (als u zelfstandig ondernemer bent) in.

Historisch adresuittreksel

U heeft een kopie nodig van uw historisch adresuittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan 3 maanden) waaruit uw burgerlijke staat, uw historische woongegevens en uw gezinssamenstelling blijkt. Het verschilt per gemeente hoe u dit kunt aanvragen. Bij sommige gemeenten moet er een afspraak gemaakt worden, dit kan enkele dagen duren, bij anderen kunt u het direct afhalen. Ook zijn aan de kopie kosten verbonden. Voor verdere vragen hierover kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente.

Gegevens check
De corporatie controleert alle gegevens en bekijkt of deze met de voorwaarden voor de woning overeenkomen. Is alles in orde, dan worden alle voorwaarden met u doorgenomen en mag u het contract tekenen. Als u na een positieve controle alsnog afziet van de woning, dan kan de corporatie administratiekosten en eventuele leegstandskosten in rekening brengen.

Als u vragen heeft over de gegevens die u moet laten controleren, of als u niet beschikt over de opgevraagde stukken, neem dan contact op met de woningcorporatie.


Veelgestelde vragen

Ik heb een woning geaccepteerd, wat nu?

Als u een woning heeft geaccepteerd en u als eerste voor de woning in aanmerking komt, nodigt de woningcorporatie u uit om uw gegevens te laten controleren.
Als u een woning heeft geaccepteerd en u komt (nog) niet als eerste voor de woning in aanmerking, dan moet u wachten. Eerst zullen de woningzoekenden met een betere positie worden uitgenodigd om gegevens te laten controleren en eventueel het huurcontract te tekenen. Alleen als deze woningzoekenden de woning niet gaan huren, komt u als eerste voor de woning in aanmerking.

Zijn uw gegevens na controle in orde, dan biedt de corporatie u een huurcontract aan. Als u verhuist, moet u zich op uw nieuwe adres inschrijven bij de gemeentelijke basisadministratie van uw gemeente. Soms doet de corporatie dit voor u. Vraag dit na bij de woningcorporatie/uw nieuwe verhuurder.

U wordt door de woningcorporatie bij WoningNet Holland Rijnland uitgeschreven als u de woning definitief gaat huren. Om in de toekomst voor een andere socialehuurwoning in aanmerking te komen moet u zich opnieuw inschrijven.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie
Welke gegevens worden getoetst voordat een woning wordt toegewezen?

Voordat een woning definitief wordt toegewezen, controleert de corporatie in ieder geval de volgende zaken:

  • Betaling inschrijfkosten;
  • Inkomensgegevens*; 
  • Persoonlijke gegevens van uzelf en uw eventuele medeaanvrager(s) en/of kinderen; 
  • Aantal personen, samenstelling huishouden; 
  • Inschrijftijd; 
  • Eventuele urgentie/indicatie;
  • Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsstatus;
  • Verhuurdersverklaring (indien van toepassing).

* Uw inkomen wordt getoetst aan de hand van uw meest recente (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting of een inkomensverklaring (IBRI). Deze verklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst, via telefoonnummer 0800 - 0543. U ontvangt de verklaring binnen vijf werkdagen.

Als de Belastingdienst geen inkomensverklaring kan afgeven, dan ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Lever deze in en voeg uw meest recente jaaropgave, een recente maandloonstrook (of vier weekloonstroken), een uitkeringsspecificatie of een accountantsverklaring (als u zelfstandig ondernemer bent) toe.

Is uw inkomen flink gewijzigd, dan geldt het huidige inkomen in plaats van het belastbaar jaarinkomen van het voorgaande jaar.

Prijsindex

Woningcorporaties berekenen uw inkomen op basis van uw inkomensverklaring van 2016 of 2017. Zij moeten uw inkomen indexeren. De prijsindex voor het omrekenen van inkomens uit 2016 en 2017 bedraagt (per 1 januari 2018) respectievelijk 1,0296 (2016) en 1,0175 (2017).

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie
Wat moet ik doen als ik de documenten voor de acceptatie van een woning niet op tijd kan inleveren?

Neem in deze situatie zo spoedig mogelijk contact op met de corporatie die de woning verhuurt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact opnemen.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.