Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Contact

Algemene vragen
Heeft u een vraag over uw inschrijving of over deze website? Mogelijk vindt u het antwoord bij Uitleg. Voor vragen of klachten kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met een van de woningcorporaties.

U kunt ook contact opnemen per e-mail. Gebruik hiervoor het contactformulier.
Wij beantwoorden uw e-mail binnen drie tot vijf werkdagen.

Vragen over een woningaanbieding
Heeft u vragen over een woningaanbieding of over uw status bij een digitaal aangeboden woning? Neem contact op met de woningcorporatie die de woning aanbiedt.

Klacht over uw uitschrijving of uw toegekende inschrijftijd bij Woningnet Holland Rijnland?

Bent u al bij de vorige woonruimteverdeelsystemen Woonzicht of Woonmarkt Rijnstreek uitgeschreven? Dan kunt u geen bezwaar meer indienen, de termijn hiervoor is gesloten.

Als u het niet eens bent met uw uitschrijving of toegekende inschrijftijd neemt u dan contact op met een van de deelnemende corporaties in de regio. Komt u er met hen echt niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie, de Klachtencommissie Woningnet Holland Rijnland (KWHR). De KWHR bestaat uit 6 onafhankelijke leden.

Voor het indienen van een klacht gelden de volgende regels:

  • uw klacht tegen aanpassing van de inschrijftijd moet binnen 6 weken na de dagtekening op het besluit tot aanpassing zijn ingediend bij de commissie;
  • bij uitschrijvingen wegens het niet betalen van uw inschrijving heeft u eerst nog drie maanden de tijd om de kosten alsnog te voldoen door contact op te nemen met een van de deelnemende corporaties.
  • de termijn van 6 weken om uw klacht in te dienen gaat lopen vanaf de dagtekening op uw uitschrijvingsmail + drie maanden;
  • de ontvangst van uw klacht wordt binnen twee weken bevestigd met daarin ook de procedure die gevolgd gaat worden;
  • 4 weken na de vergadering van de KWHR zal de commissie haar advies kenbaar maken aan de klager en het bestuur van Holland Rijnland Wonen;
  • het bestuur van Holland Rijnland Wonen zal in principe het advies overnemen, doet zij dat niet dan zal moet men aangeven waarom men het advies niet volgt;
  • tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk, anders dan bij de Kantonrechter.

U kunt op dit e-mailadres alleen terecht met klachten als u er met een van de deelnemende corporaties niet uitkomt. Voor het indienen van een klacht gebruikt u deze link of u stuurt een brief aan KWHR, p/a Postbus 126, 2160 AC Lisse. Neemt u in uw correspondentie uw registratienummer en/of geboortedatum op?

 

 

KVK nr: 30171204
BTW-nr: 813459059B01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.