Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Spelregels


U kunt een socialehuurwoning huren als uw inkomen passend is bij de huur. Reageren op een socialehuurwoning (nettohuur tot en met € 720,42 (prijspeil 1 januari 2019) is alleen mogelijk met een jaarinkomen tot maximaal € 38.035 (prijspeil 1 januari 2019). Het jaarinkomen is het toetsingsinkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend.

Huurtoeslag en betaalbaarheid

Als u een socialehuurwoning wilt huren, dan moet u die uiteraard kunnen betalen. Mogelijk komt u in aanmerking voor huurtoeslag. Als u bent ingelogd, ziet u bij het plaatsen van een reactie onderaan in de woningadvertentie hoeveel huurtoeslag u eventueel kunt krijgen als de woning aan u wordt toegewezen. Dit wordt automatisch berekend door het systeem en is afhankelijk van het aantal gezinsleden, uw leeftijd, uw huishoudinkomen en de huurprijs (maximale rekenhuur is € 720,42 (prijspeil 1 januari 2019); voor jongeren van 18 t/m 22 jaar is dit maximaal € 424,44 (prijspeil 1 januari 2019).

Op de site van de Belastingdienst kunt u zien of u in aanmerking komt voor huurtoeslag en wat het mogelijke bedrag is.

Vanaf 1 januari 2016 zijn de regels aangescherpt. Vanaf dat moment geldt het passsend wonen waarbij de huurtoeslaggrens bepaalt voor welke woningen u in aanmerking komt. Ligt uw huishoudinkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan komt u vanaf 1 januari 2019 alleen nog in aanmerking voor een woning met een huur tot € 607,46 (één of twee personen) of € 651,03 (drie of meer personen). Deze grenzen zijn vastgelegd in de nieuwe Woningwet. De bedoeling is dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. In onderstaande tabel kunt u zien voor welke woningen u met welk inkomen nog in aanmerking komt.

2019

huishoudinkomen 2019

maximale kale huurprijs per maand

eenpersoonshuishouden

< €22.700

  (AOW 22.675) 

€ 607,46

tweepersoonshuishouden

< 30.825

(AOW 30.800) 

€ 607,46

drie of meerpersoonshuishoudens

<30.825

(AOW 30.800)

€ 651,03

 

Corporaties in de regio Holland Rijnland zijn allemaal gebonden aan de regelgeving maar hebben verschillende manieren om passend toe te wijzen. Wilt u weten hoe? Kijk in de advertentie wie de aanbieder van de woning is. Op de website van de betreffende corporatie staat hoe zij passend toewijzen in de praktijk brengen


Veelgestelde vragen

Hoe worden de woningen verdeeld?

Woningzoekenden die hebben gereageerd op een socialehuurwoning worden door de zogeheten selectie in een volgorde gezet. Een computersysteem voert deze selectie uit. De volgorde wordt bepaald op basis van eventuele voorwaarden die bij de woning staan vermeld en op de inschrijftijd van de woningzoekenden.
De standaardselectie van de socialehuurwoningen wordt gemaakt op basis van inschrijftijd. Alleen woningzoekenden met een urgentie hebben voorrang.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact opnemen.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.